miércoles, 4 de julio de 2018

RUGBY NOVA OLIVELLA 2018-19.PROMOCIÓ DE L´ESCOLA RUGBY NOVA OLIVELLA.


RUGBY.CAT: PROPOSTA DE TROBADES D´ESCOLES DE RUGBY DE CATALUNYA 2018-19.


EIX DIARI: EL NOVA OLIVELLA PORTA EL RUGBY A LES ESCOLES. PLEGA EL PIVE.EIX DIARI: EL SUB.12 DEL NOVA OLIVELLA SEGON AL TORNEIG PLATJA 5 D´IGUALADA.
EIX DIARI: EL NOVA OLIVELLA ANIRÀ AL RUGBY PLATJA D´IGUALADA AMB UN SUB.12 I UN SUB.16.
RUGBY.CAT: CATALUNYA RUGBY BES7IES, LA NOVA IDENTITAT DEL SEVEN CATALÀ.